Politică de Confidențialitate si Securitate a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

 

Această Politică de Confidentialitate definește modul în care noi VOYAGER TURISM SRL colectăm, stocăm și utilizăm datele dvs. personale și de unde obținem sau colectăm datele dvs. Această Politică de Confidențialitate este aplicabilă din data 25 Mai 2018.

 

Cuprins

1. Detalii despre compania noastră

2. Ce informații colectăm când ne contactați

3. Cum colectăm informații despre dvs. de la părți terțe

4. Dezvăluirea și utilizările adiționale ale datelor dvs.

5. Durata stocării datelor dvs.

6. Securizarea informațiilor dvs.

7. Transferul datelor dvs. în afara Spațiului Economic European

8. Drepturile dvs. asupra datelor personale

 

 

 

Rezumat

Aceasta secțiune rezumă modul în care obținem, stocăm și utilizăm datele dvs. Acest sumar are ca scop doar furnizarea unei imagini generale asupra politicii de confidențialitate. Secțiunea aceasta nu este o descriere completa și este necesară citirea capitolelor adiționale prezente în acest document pentru completări.

Operatorul de date: VOYAGER TURISM SRL

·         Cum colectăm sau obținem informații despre dvs.:

o    Când furnizați datele respective (ex: prin contactarea noastră) in contractul turistic, sau prin inscrierea la serviciul de newsletter prin e-mail.

·         Ce informații colectăm: nume, detalii contact, numele companiei sau afacerii (dacă este cazul). 

·         Cum utilizăm datele dvs.: pentru scopuri de business și administrative (în special pentru a vă contacta și pentru a procesa comenzile), pentru a ne îmbunătăți afacerea, pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale, pentru a ne promova bunurile și serviciile și în legătură cu drepturile și obligațiile noastre legale.

·         Dezvăluirea datelor despre utilizatori către părți terte: minimul necesar pentru funcționarea afacerii, furnizori, respectarea obligațiilor legale, respectarea oricărei obligații contractuale față de dvs., și doar catre persoanele strict implicate in contractul respectiv de servicii.

·         Datele utilizatorilor sunt vândute către părți terțe? (în alte cazuri în afară de vânzarea sau cumpararea afacerii/companiei): Nu.

·         Cât timp sunt stocate informatiile dvs.: nu mai mult decat este necesar, în funcție de obligațiile noastre legale (ex. pentru a menține arhive contabile), sau orice altă bază legală pentru folosirea informațiilor (ex: consimțământ, obligații contractuale, interese legitime).

·         Cum sunt securizate datele dvs.: prin utilizarea de soluții tehnice si organizatorice precum: stocarea de informatii pe servere securizate, criptarea transferurilor de date către și de la serverele noastre utilizând tehnologia SSL, permiterea accesului la datele dvs. personale doar când este necesar și criptarea email-urilor.

·         Transferarea datelor dvs. personale în afara Spațiului Economic European: vă vom transfera datele personale în afara Spațiului Economic European doar dacă suntem obligați să facem acest lucru prin lege SAU  în anumite circumstanțe.

·         Utilizarea proceselor de luare a deciziilor automate și de profilare: noi nu utilizam procese de luare de decizii automate și/sau de profilare.

·         Drepturile dvs. în legătură cu datele dvs. personale

o    aveti dreptul de a accesa datele dvs. și a primi informații despre utilizarea acestora

o    aveți dreptul de a cere corectarea și/sau completarea informațiilor

o    aveti dreptul de a cere ștergerea datelor

o    aveti dreptul de a restricționa utilizarea datelor

o    aveti dreptul de a primi datele într-un format portabil

o    aveti dreptul de a vă opune prelucrarii datelor dvs.

o    aveti dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs.

o    aveti dreptul de a apela către o autoritate de supraveghere.

·         Informații personale senzitive: noi nu intenționăm să colectăm ceea ce este denumit în mod obișnuit "date personale sensibile".  Vă rugăm să nu trimiteți informații personale sensibile despre dvs.

 

1.    Detaliile noastre

Operatorul de date  VOYAGER TURISM S.R.L  este operator de date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 21961, inregistrata la registrul comertului cu J40/2994/2003, RO 15252294, din Bucuresti. Puteti contacta operatorul de date scriind la adresa   Bd. Magheru nr 9, Bloc Eva, Sc 1, Ap 2, Sector 1, Bucuresti, cod 010323, prin e-mail la adresa office@voyager-tourism.ro, sau la telefon 021 3159102/03.

Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal pentru operatorul de date VOYAGER TURISM SRL este dna Alina Tudoroiu. Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor prin poștă la adresa Bd. Magheru nr 9, Bloc Eva, Sc 1, Ap 2, Sector 1, Bucuresti, cod 010323, prin e-mail la adresa alina@voyager-tourism.ro, sau la telefon 021 3159102/03.

Dacă aveți întrebări cu privire la această politică de confidențialitate, vă rugăm să contactați operatorul de date.

 

 

2.    Ce informații colectăm când ne contactați prin:

 

E-mail

Când trimiteți un mesaj la adresa de e-mail office@voyager -tourism.ro, colectăm adresa dvs. de e-mail și orice alte informații pe care le furnizați în acel e-mail (cum ar fi numele dvs., numărul dvs. de telefon și informațiile conținute în orice bloc de semnătură din e-mail).

Temeiul juridic pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor).

Interes legitim: Pentru a răspunde la întrebările și mesajele pe care le primim și pentru păstrarea evidenței corespondenței.

Temeiul juridic pentru prelucrare: este necesar pentru efectuarea un contract sau pentru a demara procesul de angajare într-un contract la cererea dvs. (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor).

Motivul pentru care este necesară pentru efectuarea unui contract: în cazul în care mesajul dvs. vizează furnizarea de bunuri sau servicii sau luarea de măsuri la solicitarea dvs. înainte de a vă furniza bunurile și serviciile noastre (de exemplu, furnizarea de informații despre astfel de bunuri și servicii); noi vom procesa informațiile dvs. pentru a face acest lucru).

 Transferarea și stocarea informațiilor dvs.

Utilizăm un furnizor de e-mail terț pentru a stoca e-mailurile pe care ni le trimiteți. Furnizorul nostru de e-mail este Microsoft, localizat în SUA. Politica de confidențialitate a acestuia este disponibilă aici: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement .

E-mailurile pe care ni le trimiteți vor fi stocate în interiorul SAU în afara Spațiului Economic European pe serverele Microsoft din lume. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea din această politică de confidențialitate intitulată Transferul datelor dvs. în afara Spațiului Economic European.

 

 

Telefon

Când ne contactați prin telefon, colectăm numărul dvs. de telefon și orice informații pe care ni le furnizați în timpul conversației cu noi.

Temeiul legal pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor)

Interes legitim: pentru a răspunde la întrebările și mesajele pe care le primim și pentru păstrarea evidenței corespondenței.

Temeiul legal pentru prelucrare: este necesar pentru efectuarea un contract sau pentru a demara procesul de angajare într-un contract la cererea dvs. (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor).

Motivul pentru care este necesară pentru efectuarea unui contract: în cazul în care mesajul dvs. vizează furnizarea de bunuri sau servicii sau luarea de măsuri la solicitarea dvs. înainte de a vă furniza bunurile și serviciile noastre (de exemplu, furnizarea de informații despre astfel de bunuri și servicii); noi vom procesa informațiile dvs. pentru a face acest lucru).

Transferul și stocarea informațiilor dvs.

Informațiile despre apelul dvs., cum ar fi numărul dvs. de telefon și data și ora apelului dvs., sunt prelucrate de către furnizorul nostru de servicii telefonice Orange Romania SA care se află în Romania (politica de confidențialitate a sa este disponibilă aici: https://www.orange.ro/gdpr/ ) si Telekom Romania SA care se află în Romania (politica de confidențialitate a sa este disponibilă aici https://www.telekom.ro/protectia-datelor/

Informațiile despre convorbirea dvs. vor fi stocate de furnizorul nostru de servicii telefonice in SEE.

 

 

 

Poșta

Dacă ne contactați prin poștă, vom colecta toate informațiile pe care ni le furnizați în orice comunicări poștale pe care ni le trimiteți.

Temeiul legal pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor)

Interes legitim: pentru a răspunde la întrebările și mesajele pe care le primim și pentru păstrarea evidenței corespondenței.

Temeiul legal pentru prelucrare: este necesar pentru efectuarea un contract sau pentru a demara procesul de angajare într-un contract la cererea dvs. (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor).

Motivul pentru care este necesară pentru efectuarea unui contract: în cazul în care mesajul dvs. vizează furnizarea de bunuri sau servicii sau luarea de măsuri la solicitarea dvs. înainte de a vă furniza bunurile și serviciile noastre (de exemplu, furnizarea de informații despre astfel de bunuri și servicii); noi vom procesa informațiile dvs. pentru a face acest lucru).

 

 

3. Informații colectate sau obținute de la terți

 

Această secțiune stabilește modul în care obținem sau colectăm informații despre dvs. prin intermediul terților.

Informații primite de la terți

În general, noi primim informații despre dvs. de la terți. Acele părți terțe de la care primim date despre dvs. vor include, în general, companiile de prestari efective de servicii in baza contractuala, precum Hoteluri si Unitati de cazare.

De asemenea, este posibil ca terți cu care nu am avut niciun contact prealabil să ne ofere informații despre dvs.

Informațiile pe care le obținem de la terți vor fi, în general, numele dvs. și detaliile de contact, dar vor include orice informații suplimentare despre dvs. pe care ni le furnizează.

Temeiul juridic pentru prelucrare: este necesar pentru efectuarea unui contract sau luarea de măsuri la cererea dvs. de a încheia un contract (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor).

Motivul pentru care este necesară pentru efectuarea unui contract: în cazul în care o parte terță a transmis informații despre dvs. (cum ar fi numele dvs. și adresa de e-mail) pentru a vă furniza servicii, vă vom procesa informațiile pentru a lua măsuri la cererea dvs. de a încheia un contract cu noi (după cum este cazul).

Temeiul juridic pentru prelucrare: consimțământul (articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul general privind protecția datelor).

Consimțământ: în cazul în care ați cerut ca o parte terță să ne dezvăluie informații despre dvs. și scopul de a dezvălui aceste informații nu are legătură cu îndeplinirea unui contract sau a unui serviciu de către noi către dvs., vă vom procesa informațiile pe baza consimțământului, pe care îl acordați solicitând părții terțe în cauză să vă transmită informațiile către noi.

Temeiul juridic pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor).

Interesele legitime: în cazul în care o parte terță ne-a dezvăluit informații despre dvs. și nu v-ați dat acordul în schimbul acestor informații, vom avea un interes legitim de a prelucra aceste informații în anumite circumstanțe.

De exemplu, vom avea un interes legitim în prelucrarea informațiilor dvs. pentru a ne îndeplini obligațiile care decurg din subcontractul cu partea terță, în cazul în care partea terța are contractul principal cu dvs. Interesul nostru legitim este îndeplinirea obligațiilor noastre în cadrul subcontractului nostru.

În mod similar, părți terțe pot transmite informații despre dvs. către noi dacă ați încălcat sau ați putea încălca oricare dintre drepturile noastre legale. În acest caz, vom avea un interes legitim în prelucrarea acestor informații pentru a investiga și a urmări orice astfel de potențială încălcare.

 

Dacă primim informații despre dvs. din greșeală

Dacă primim din greșeală informații despre dvs. de la o parte terță și/sau nu avem o bază legală pentru prelucrarea acestor informații, vom șterge informațiile dvs.

 

Informații obținute de către noi de la părți terțe

În anumite circumstanțe (de exemplu, pentru a verifica informațiile pe care le deținem despre dvs. sau pentru a obține informațiile lipsă de care avem nevoie pentru a vă oferi un serviciu), vom obține datele despre dvs. din anumite surse accesibile publicului, atât din UE, cât și din afara UE, cum ar fi bazele de date online ale clienților,  site-urile web (inclusiv site-ul dvs., dacă aveți unul), social media.

Temeiul juridic pentru prelucrare: este necesar pentru efectuarea unui contract sau luarea de măsuri la cererea dvs. de a încheia un contract (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor).

Motivul pentru care este necesară pentru incheierea unui contract: dacă ați încheiat un contract sau ați cerut să încheiem un contract cu dvs. în anumite circumstanțe, vom obține informații despre dvs. din surse publice pentru a ne permite să înțelegem afacerea dvs. și să furnizăm servicii la un standard suficient pentru dvs.

Vom obține și/sau verifica adresa dvs. de e-mail de pe site-ul dvs. web dacă ne cereți să vă trimitem informații prin e-mail și nu avem sau avem nevoie de confirmarea adresei dvs. de email.

Temeiul juridic pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor).

Interesele legitime: în anumite circumstanțe, vom avea un interes legitim de a obține informații despre dvs. din surse publice și private. De exemplu, dacă ați încălcat sau suspectăm că ați încălcat oricare dintre drepturile noastre legale, vom avea un interes legitim de a obține și de a prelucra informații despre dvs. din aceste surse, pentru a investiga și a urmări orice încălcare suspectată sau potențială.

 

 

4. Dezvăluirea și utilizarea suplimentară a datelor dvs.

 

Această secțiune stabilește circumstanțele în care vom dezvălui datele dvs. unor părți terțe și orice alte scopuri suplimentare pentru care utilizăm datele dvs.

 

Dezvăluirea informațiilor dvs. furnizorilor de servicii

Utilizăm o serie de terți pentru a ne furniza servicii care sunt necesare pentru a ne derula afacerea sau pentru a ne ajuta să ne desfășurăm afacerea și care procesează informațiile dvs. pentru noi în numele nostru.  Acestea includ următoarele:

·         Furnizorii de servicii de telefonie: Orange Romania. Politica de confidențialitate a sa este disponibilă aici: https://www.orange.ro/gdpr/

·         Furnizori de servicii de e-mail: Microsoft. Politica de confidențialitate a acestuia este disponibilă aici: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

·         Furnizorul de servicii de găzduire web Prime Telecom. Politica de confidențialitate este disponibilă aici: https://www.primetelecom.ro/legal/politica-de-confidentialitate/

·         Furnizori de asigurari de viata si calatorie: Generali Asigurari. Politica de confidențialitate este disponibilă aici: https://www.generali.ro/wp-content/uploads/2017/01/Nota_confidentialitatea_datelor.pdf

 

Informațiile dvs. vor fi partajate cu acești furnizori de servicii, acolo unde este necesar pentru a vă oferi serviciul pe care l-ați solicitat, indiferent dacă această solicitare este de accesare a site-ului nostru sau comandare bunuri și servicii de la noi.

Noi nu afișăm identitatea tuturor furnizorilor noștri de servicii în mod public, din motive de securitate și din motive de competitivitate. Dacă totuși doriți informații suplimentare despre identitatea furnizorilor de servicii, vă rugăm să ne contactați direct e-mail și vă vom furniza astfel de informații în cazul în care aveți un motiv legitim de a solicita acest lucru.

Temeiul juridic pentru prelucrare: interese legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor).

Interesul legitim bazat pe: în cazul în care partajăm informațiile dvs. cu acești terți într-un alt context decât în cazul în care este necesar pentru a efectua un contract (sau in urma solicitării dvs. de a face acest lucru), vă vom partaja informațiile cu astfel de terțe părți pentru a ne permite să ne conducem și să gestionăm eficient afacerea.

Temeiul juridic pentru prelucrare: este necesar pentru efectuarea unui contract sau luarea de măsuri la cererea dvs. de a încheia un contract (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor).

Motivul pentru care este necesar pentru realizarea unui contract: este posibil să  partajăm informații cu furnizorii noștri de servicii pentru a ne permite să ne îndeplinim obligațiile care decurg din contractul respectiv sau să luăm măsurile pe care le-ați solicitat înainte de a încheia un contract cu dvs.

 

 

Parteneri de afaceri

Partenerii de afaceri sunt întreprinderile cu care lucrăm și care furnizează bunuri și servicii care sunt complementare serviciilor proprii sau care ne permit să furnizăm bunuri sau servicii pe care nu le putem oferi singure. Partajăm informații cu partenerii noștri de afaceri în cazul în care ați solicitat servicii pe care aceștia le furnizează fie independent, fie în legătură cu propriile noastre servicii.

Contractori independenți

Ocazional, folosim contractori independenți în afacerea noastră. Informațiile dvs. vor fi distribuite unor contractori independenți numai în cazul în care este necesar ca aceștia să îndeplinească funcția pe care am angajat-o să o îndeplinească în legătură cu afacerea noastră si prestarea efectiva de servicii, conform unui contract agreat. Constractorii nostri fac parte din sectorul de turism de afaceri sau de vacante si se afla pe intreg teritoriul international.

Asiguratori

Vom dezvălui informațiile dvs. asigurătorilor noștri în cazul în care este necesar să o facem, de exemplu în legătură cu o reclamație sau o eventuală cerere pe care o primim sau o facem sau în conformitate cu obligațiile noastre generale de dezvăluire conform contractului nostru de asigurare cu aceștia.

Asigurătorii noștri sunt Generali Asigurari. Politica lor de confidențialitate este disponibilă aici: https://www.generali.ro/wp-content/uploads/2017/01/Nota_confidentialitatea_datelor.pdf .

Nu afișăm identitatea tuturor celorlalte părți terțe cu care putem partaja informații din motive de securitate și pentru păstrarea avantajului competitiv. Dacă totuși doriți informații suplimentare despre identitatea unor astfel de părți terțe, vă rugăm să ne contactați direct prin e-mail și vă vom furniza astfel de informații în cazul în care aveți un motiv legitim de solicitare am partajat informațiile cu astfel de terțe părți.

Vom dezvălui informațiile dvs. unui cumpărător sau vânzător potențial sau real în contextul unei vânzări sau achiziții de afaceri, al unei fuziuni sau al unui eveniment similar, real sau potențial.

Temeiul legal pentru prelucrare: interese legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor).

Interes legitim: Permitem accesul la informații cu un potențial cumpărător, vânzător sau persoană similară pentru a permite efectuarea unei astfel de tranzacții.

 

Dezvăluirea și utilizarea informațiilor dvs. din motive legale

Indicarea unor posibile acte criminale sau amenințări la adresa siguranței publice către o autoritate competentă

Dacă supectăm că a avut loc un comportament criminal sau potențial, vom avea nevoie, în anumite circumstanțe, să contactăm o autoritate competentă, cum ar fi poliția. Ar putea fi cazul, de exemplu, dacă bănuim că s-a comis o fraudă sau o infracțiune cibernetică sau dacă primim amenințări sau comunicări rău intenționate față de noi sau față de terți.

În general, va trebui doar să vă procesăm informațiile în acest scop, dacă ați fost implicați sau afectați de un astfel de incident într-un fel sau altul.

Temeiul juridic pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor).

Interes legitim: prevenirea criminalității sau a activității criminale suspectate (cum ar fi frauda).

 

În legătură cu aplicarea sau aplicarea potențială a drepturilor noastre legale

Vom utiliza informațiile dvs. în legătură cu punerea în aplicare sau cu potențialul de aplicare a drepturilor noastre legale, inclusiv, de exemplu, schimbul de informații cu agențiile de colectare a datoriilor, dacă nu plătiți sumele datorate atunci când sunteți obligat contractual să faceți acest lucru. Drepturile noastre legale pot fi contractuale (în cazul în care am încheiat un contract cu dvs.) sau necontractuale (cum ar fi drepturile legale pe care le avem în temeiul dreptului de autor sau dreptului delictual).

Temeiul legal pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor).

Interes legitim: să ne impunem drepturile legale și să luăm măsuri pentru a ne asigura drepturile legale.

 

În legătură cu un litigiu sau o procedură juridică sau potential juridică

Este posibil să fie necesar să utilizăm informațiile dvs. dacă suntem implicați într-o litigiu cu dvs. sau cu o parte terță, de exemplu, fie pentru a rezolva litigiul, fie ca parte a medierii, arbitrajului sau a unei hotărâri judecătorești sau a unui proces similar.

Temeiul legal pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor).

Interes legitim: soluționarea litigiilor și a eventualelor litigii.

 

Pentru respectarea continuă a legilor, reglementărilor și altor cerințe legale

Vom utiliza și procesa informațiile dvs. pentru a respecta obligațiile legale la care suntem supuși. De exemplu, este posibil să fie necesar să dezvăluim informațiile dvs. în baza unei hotărâri judecătorești sau a unei citații, dacă primim una.

Temeiul juridic pentru prelucrare: respectarea unei obligații legale [articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul general privind protecția datelor.

Obligația legală: obligațiile legale de a divulga informații care fac parte din legile României sau dacă acestea au fost integrate în cadrul juridic al României (de exemplu sub forma unui acord internațional pe care România l-a semnat).

Temeiul juridic pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor).

Interes legitim: în cazul în care obligațiile legale fac parte din legile unei alte țări și nu au fost integrate în cadrul juridic al României, avem un interes legitim de a respecta aceste obligații.

 

5. Durata stocării datelor dvs.

 

Această secțiune stabilește cât timp ne păstrăm datele colectate. Am stabilit perioade de păstrare specifice acolo unde este posibil. În cazul în care acest lucru nu a fost posibil, am stabilit criteriile pe care le folosim pentru a determina perioada de retenție.

Informații privind comenzile plasate: atunci când plasați o comandă pentru bunuri și servicii, păstrăm aceste informații timp de șase ani de la încheierea exercițiului financiar în care ați plasat comanda, în conformitate cu obligația noastră legală de a păstra înregistrări în scopuri fiscale.

Corespondență: atunci când faceți o cerere sau ne contactați din orice motiv, fie prin e-mail sau prin intermediul formularului nostru de cerere oferta, sau telefonic, vom păstra informațiile dvs. atâta timp cât este necesar să răspundem pentru a rezolva cererea dvs. și pana la solicitarea expresa a acestui lucru.

 

Criterii pentru stabilirea perioadelor de păstrare

În orice alte circumstanțe, vă vom păstra informațiile doar atât timp cât vor fi necesare, luând în considerare următoarele:

·         scopul și utilizarea informațiilor dvs. atât în prezent, cât și în viitor (dacă este necesar să continuăm stocarea acelor informații pentru a continua să ne îndeplinim obligațiile în baza unui contract cu dvs. sau să vă contactăm în viitor).

·         dacă avem o obligație legală de a continua prelucrarea informațiilor dvs. (cum ar fi orice obligații de păstrare a înregistrărilor impuse de legea sau reglementările relevante);

·         dacă avem orice temei legal pentru a continua prelucrarea informațiilor (cum ar fi consimțământul dvs.);

·         cât de valoroase sunt informațiile dvs. (atât acum cât și în viitor);

·         orice practici industriale convenite privind durata de păstrare a informațiilor;

·         nivelurile de risc, cost și responsabilitate implicate în continuarea deținerii informațiilor;

·         cât de greu este să ne asigurăm că informațiile pot fi actuale și exacte; și

·         orice circumstanțe înconjurătoare relevante (cum ar fi natura și statutul relației noastre cu dvs.)

 

 

 

6. Securizarea informațiilor dvs.

 

Luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a vă asigura informațiile și pentru a le proteja împotriva utilizării neautorizate sau ilegale și a pierderii sau distrugerii accidentale, inclusiv:

·         partajarea și furnizarea accesului la datele dvs. în măsura minimă necesară, sub rezerva restricțiilor de confidențialitate, acolo unde este cazul și în mod anonim, ori de câte ori este posibil;

·         folosirea serverelor securizate pentru stocarea informațiilor;

·         verificarea identității oricărei persoane care solicită accesul la informații înainte de a le acorda acces la informații;

·         transferăm datele dvs. doar prin intermediul unui sistem închis sau prin transferuri de date criptate.

 

Transmiterea de informații către noi prin e-mail

Transmiterea informațiilor pe internet nu este în întregime sigură și dacă ne trimiteți informații prin intermediul internetului (prin e-mail), faceți acest lucru în întregime pe propriul risc.

Nu putem fi responsabili pentru niciun fel de cheltuieli, pierderi de profit, prejudicii ale reputației, daune, datorii sau orice altă formă de pierdere sau de prejudiciu suferită de dvs. ca rezultat al deciziei dvs. de a ne transmite informații prin astfel de mijloace.

 

7. Transferul datelor dvs. în afara Spațiului Economic European

În afară de respectarea oricăror obligații legale față de care suntem supuși (de exemplu, conformarea cu o hotărâre judecătorească), nu intenționăm să vă transferăm informațiile în afara SEE sau unei organizații internaționale. În cazul puțin probabil în care suntem obligați să vă transferăm informațiile în afara SEE (sau unei organizații internaționale) pentru un astfel de scop, vom asigura garanții și protecții adecvate.

 

8. Drepturile dvs. asupra datelor personale

 

Sub rezerva anumitor restricții privind anumite drepturi, aveți următoarele drepturi în legătură cu datele dvs. pe care le puteți exercita prin scrierea la Bd. Magheru nr 9, Bloc Eva, Sc 1, Ap 2, Sector 1, Bucuresti, cod 010323, prin e-mail la adresa office@voyager-tourism.ro .

·         să solicitați acces la informațiile dvs. și informații referitoare la utilizarea și prelucrarea informațiilor dvs.;

·         să solicitați corectarea sau ștergerea datelor dvs.;

·         să solicitați limitarea utilizării datelor dvs.;

·         să primiti informațiile pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de un dispozitiv (de exemplu, un fișier CSV) și dreptul de a transfera informațiile respective unui alt controlor de date (inclusiv unui controlor de date terță parte);

·         să obiectați asupra procesării datelor dvs. în anumite scopuri

·         să vă retrageți consimțământul pentru utilizarea datelor dvs. în orice moment în care ne bazăm pe consimțământul dvs. de a utiliza sau de a prelucra aceste informații. Vă rugăm să rețineți că, dacă vă retrageți consimțământul, acest lucru nu va afecta legalitatea utilizării și prelucrării datelor dvs. pe baza consimțământului.